هتل های آلانیا
 هتل های آلانیا در شرقیترین نقطه استان آنتالیا ودر یکصدو سی وهشت کیلومتری مرکز این استان و در یکصد وبیست کیلومتری فرودگاه بین المللی آنتالیا و بعد از مناطق سیده ومناوگات شروع ودرمنطقه محموت لار خاتمه می یابد.منطقه آلانیا نظر به دور بودن از مرکز آنتالیا و مراکز خرید آنتالیا دارای آرامشی وصف نا پذیر ومورد توجه جهانگران اروپائیست و آمریکائیست که قصد دارند بدور از هیاهو تعطیلات آرامی را بگذرانند.هتل های پنج ستاره تاپ آلانیا عمدتا در نوار ساحلی آلانیا و هتل های دیگر در مراکز خرید ومرکز آلانیا واقع شده اند
   
هتل های پنج ستاره آلانیا
                   توضیحات امکانات پذیرایی هتل نا م هتل                       
توضیحات بیشتر هتل گرانادا U ALL هتل گرانادا
توضیحات بیشتر هتل گلد سیتی ALL هتل گلد سیتی
توضیحات بیشتر هتل یوتوپیا
UALL هتل یوتوپیا
توضیحات بیشتر هتل دلفین دلوکس UALL هتل دلفین دلوکس
توضیحات بیشتر هتل لانگ بیچ UALL هتل لانگ بیچ
توضیحات بیشتر هتل ام سی ارنیکیا ALL هتل ام سی ارنیکیا
هتل های چهار ستاره آلانیا

          توضیحات

امکانات پذیرایی     نام هتل                        
توضیحات بیشتر هتل سان فایر ALL هتل سان فایر
توضیحات بیشتر هتل رزگاردن ALL هتل هدف رز گاردن
توضیحات بیشتر هتل گالکسی بیچ ALL هتل گالکسی بیچ
هتل های سه ستاره آلانیا
توضیحات امکانات پذیرایی                            نام هتل                                       
                              

اطلاعات هتل های آنتایا در نقاط مختلف استان آنتالیا

عمده هتلهای آنتالیا در شهرهای ساحلی این استان مانند:کمر،بلک ، لارا ،کندو،سیده،ماناوگات و الانیا بشرح ذیل واقع شده اند:

هتلهای مرکزآنتالیا

هتل های لارا

هتل های کندو

هتل های بلک

هتل های کمر

هتل های سیده

هتل های مناوگات

هتل های آلانیا

اطلاعات ضروری هتل های آنتالیا

قبل از سفر به آنتالیا واستفاده از تور آنتالیا توجه به موارد ساده ذیل استرس را می کاهد وباعث لذت بیشتر از سفر می شود:

*توجه داشته باشید ساعت پذیرش مسافر در هتلهای آنتالیا مانند همه نقاط جهان ساعت 14:00می باشد وساعت ترک هتل ساعت 12:00می باشد.اکثر هتلها از پذیرش مسافر قبل از ساعت 14:00خودداری و بعد از ساعت 12:00شارژ اضافی دریافت می نمایند.

*در هتلهای آنتالیا دمپائی وجود ندارد ،توجه فرمائید بمانند مسواک وخمیر دندان در تور آنتالیا حتما دمپائی همراه داشته باشید.

*آفتاب سواحل آنتالیا بسیار سوزنده واشعه مستقیم آن بسیار مضر است حتما از کرمهای ضد آفتاب برای جلوگیری از سوختگی استفاده نمایید

*هتل های آنتالیا نوشیدنیهای الکلی و غیر الکلی را در کنار هم سرو می نمایند. هموطنان مسلمان ومقید حتما به الکلی نبودن نوشیدنیها وعلامتهای روی شیشه ها توجه کنند.

*غذاهای هتل های آنتالیا بین المللی بوده وبرخی گوشتهای ارائه شده از نظر شرعی قابل استفاده نمی باشد.ولی گوشتهای حلال نیز در جای جای هتل های آنتالیایافت می شود ودر صورت لزوم مسئولین هتل شمارا راهنمایی خواهند نمود.

آ
آدرس ، تلفن و اطلاعات هتل گرانادا
آلانیا   آدرس  
    تلفن  
    فکس  
    ایمیل  
    وبسایت  
تلفن مشاوره رایگان تور ترکیه تورآلانیا ورزرو هتل گرانادا آلانیا ، اطلاع از قیمت تور آلانیا ،تور ارزان آنتالیا ، قیمت بلیط هواپیما آآلانیا ، رزرو بلیط آلانیا:و 02188505454-021887170