نمایشگاه بین المللی عرب هلتث دبی همه ساله در اواخر ژانویه یعنی از تاریخ 27الی 30ژانویه مصادف با 7الی 10بهمن ماه بصورت سالیانه در شیخ نشین امارات متهده عربی و امیر نشین دبی برگزار می گردد.نمایشگاه بین المللی عرب هلت در زمینه تجهیزات و تکنولوژیهای نوین پزشکی ، دندانپزشکی ، جراحی و دارو برگزار می گردد.وهمه ساله خیل عظیمی از جراحان ، پزشکان ، پیراپزشکان ، دندانپزشکان ، مدیران داروخانه ها ، داروسازان ، اساتید دانشگاه و بازرگانان امور پزشکی و مدیکال را به خود جلب می نماید.طی سالیان اخیر علاقمندان زیادی از ایران برای بازدید از نمایشگاه عرب هلث به سمت دبی سفر کرده وضمن بازدید از نمایشگاه پزشکی عرب هلتس از جاذبه های توریستی وگردشگری دبی استفاده واز مراکز خرید دبی نیز دیدن می نمایند.شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری تفریحات همه ساله با اجرای تور نمایشگاهی عرب هلث خدمات ارزشمندی به دستاندرکاران صنایع وتجهیزات پزشکی ودارویی ارائه می دهد