بلیط لحظه آخری داخلی
بلیط لحظه آخری در ایران به آن دسته از بلیط ها اطلاق می شود که پائین تر از نرخ مصوب سازمان هواپیمائی کشوری عرضه می گردد.که این بلیط ها عمدتا چارتریست.وتوسط آژانسهای چارتر کننده عرضه می گردد.که به دودسته بلیط های آفری که بدلیل ماهیت چارتری بودن در ایام غیر پیک ارزانتر از نرخ مصوب عرضه می شود و بلیط های دقیقه نودی که بدلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد مسافران و پر نشدن پرواز و نزدیک شدن به زمان پرواز پائین تر از نرخ مصوب ارائه می شود.بلیط های لحظه آخری یا آفری معمولا بین ده تا هشتاد درصد ارزانتر از نرخ مصوب ارائه می گردد

  بلیط لحظه آخری آفری و دقیقه نود کیش
 
بلیط لحظه آخری آفری و دقیقه نود مشهد-چارتری
بلیط لحظه آخری آفری و دقیقه نود قشم
بلیط لحظه آخری آفری و دقیقه نود شیراز
بلیط لحظه آخری آفری و دقیقه نود اهواز
بلیط لحظه آخری آفری و دقیقه نود اصفهان
 بلیط لحظه آخری آفری و دقیقه نود تهران
 
 مشاهده قیمت بلیط های سیستمی داخلی سراسر ایران