پیکاپ ویزای
پیکاپ ویزا معمولا زمانی کاربرد دارد که مسافر بدلایل مختلف از جمله مشغله کاری نمی تواند شخصا جهت دریافت ویزا به سفارت مطبوع مراجعه نماید . در این هنگام سفارتخانه  ها جهت تسهیل می پذیرند که فرد یا افرادی بجای شخصی که درخواست ویزا نموده به سفارت مطبوع مراجعه و ویزا را دریافت نماید.توجه داشته باشید پیکاپ ویزا مرحله دوم و بعد طی تشریفات قانونی و پذیرش ویزا و اجازه ورود به کشور مطبوع صورت می پذیرد.ودر اکثر کشورها کسی بجای کس دیگر نمی تواند تقاضای ویزا نماید.,بطور کلی سه نوع ویزا برای کانادا وجود دارد : ویزای مهاجرتی کانادا ، ویزای توریستی کانادا و ویزای دانشجوئی کانادا که آژانس مسافرتی تفریحات مجوزهای لازم برای پیکاپ ویزای کانادا را در حال حاضر دارا می باشد
مدارک مورد نیاز برای پیکاپ ویزای کانادا
مدارک مورد نیاز جهت پیک آپ ویزای مهاجرتی کانادا

اصل پاسپورت امضا شده دارای اعتبار

دو قطعه عکس تمام رخ سه در چهار

ایمیل سفارت کانادا امضا شده توسط متقاضی که با امضای روی پاس همخوانی داشته باشد

مدارک مورد نیازپیکاپ ویزای توریستی و دانشجویی کانادا

اصل پاسپورت امضا شده ودارای اعتبار

ایمیل سفارت کانادا

امضای فرم وکالت نامه که با امضای روی پاسپورت مطابقت داشته باشد

توجه داشته باشید مدت زمان پیکاپ ویزای کانادا در آنکارا یک هفته و مدت زمان پیک آپ ویزای کانادا در استانبول دوهفته کاری و مدت زمان پیکاپ ویزای کانادا در دبی یگ هفته کاری در صورت عدم وجود مشکل در مدارک می باشد

 
www.tafrihatonline.com