.

   
     

در حال حاضر پروازهای این شرکت درمسیر بدروم دایر نمی باشد و در صورت در خواست با ید پرواز ترکیش ایر لاین و اطلس جت رزرو گردد که شامل تور های لحظه آخری نمی باشد